Rectangle 26

ETK laojuhtimise lahendus käivitatud

ETK uues logistikakeskuses juurutati edukalt R.I.S. OÜ poolt arendatud laokohtade ja tõstukitööde juhtimise lahendus. Nädalavahetusega käivitati kaubaaluste vastuvõtmine lattu, aktiiv-passiiv riiulipesade käsitlus ning tõstukitööde järjekorra haldus. Kaupade vastuvõtjad ja tõstukijuhid kasutavad WiFi võrgus töötavaid käsiterminale, mis on pidevas ühenduses kesksüsteemidega.